Control d’Accès i Presència

Si necessiteu controlar l’accés a les vostres instal·lacions o empresa per tal de permetre la entrada només al personal autoritzat i només a les hores i dies establerts, així com si també, i a més a més, es vol portar un control i registre de la jornada laboral (segons el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, publicada al BOE el 12 de març de 2019), estudiaré per a cadascun dels casos, el millor sistema i software que necessiteu.