Sistemes WiFi i WiMax

Disposo de solucions per a instal·lacions aïllades, com magatzems o casetes de reg, amb connexió a la llum elèctrica, amb sistemes amb plaques solars o bateria, o inclús per a instal·lacions sense possibilitat de subministrament elèctric.

Respecte les comunicacions del sistema a instal·lar, es poden utilitzar les comunicacions mòbils (3G, 4G existents), o dissenyant una xarxa de telecomunicacions pròpia.

Es poden instal·lar enllaços WiMax (WiFi de llarg abast) per tal de interconnectar diferents seus o ubicacions d’un mateix client (sempre i quan hi hagi visió directa entre els dos punts), ja sigui per a fer arribar la senyal de les càmeres o sistemes electrònics instal·lats amb necessitat de connexió a Internet, o per a portar connexió a Internet a aquesta nova ubicació sense necessitat d’haver de contractar una nova línia d’Internet a un dels operadors convencionals, ja que això implicaria un cost recurrent i que, fent la inversió inicial amb el meu sistema, a mig i llarg termini serà molt més econòmic.

Tanmateix instal·lo sistemes WiFi convencionals d’ús residencial i per a empreses per tal de millorar la cobertura dels aparells que els operadors instal·len a les nostres llars o locals comercials, com també dissenyo i instal·lo sistemes WiFi per a entorns turístics i grans locals comercials.